Joomla Vorlagen by User Reviews FatCow

2010 Privatisering/nedklassificering af offentlige veje

Category: Historie Published: Sunday, 01 March 2020 Written by Super User

 

Juli 2010

Privatisering/nedklassificering af offentlige veje

Der har været talt en del om ovennævnte her i Ballerup, men der foreligger p.t. meget lidt konkret og på tryk, se http://www.ballerup.dk/get/53975.html og det kan være svært at få de angivne tal til at stemme. Forslaget er en del af besparelserne på budgettet for 2011, der vedtages endeligt til oktober. I Ballerup Bladet den 13. juli kunne man læse om et forslag fra Fællesudvalget af grundejerforeninger i Ballerup gående på, at kommunen fortsat skulle varetage alle opgaver som hidtil og bare sende regningen til grundejerne. Artiklen er angiveligt baseret på nogle fejlcitater og misforståelser.

Vi har på nævnte grundlag – og nogle reaktioner fra medlemmerne – drøftet sagen, og er nået frem til at vi ikke kan eller bør agere på det nu foreliggende, ufuldstændige grundlag. Vi vil således heller ikke på nuværende tidspunkt medvirke til fremsendelse af evt.  forslag fra fællesudvalget til kommunen.

Der vil, som landet nu ligger, først  være noget konkret at tage stilling til, når kommunen har udvalgt den enkelte vej til overdragelse til grundejerne. Forvaltningsloven indebærer dér en vidtgående pligt til at informere parterne – de enkelte grundejere  på den konkrete vej - og vurdere disses eventuelle bemærkninger inden en beslutning træffes. Informationen skal indeholde baggrunden og de valgte kriterier, som f.eks. den trafikale benyttelse, for beslutningen om privatiseringen af den enkelte vej.

Når de første af disse høringsbreve fra kommunen kommer, påregner bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte den konkret foreliggende situation og hvad der kan og bør gøres, herunder f.eks. om grundejerforeningen eller et eller flere vejlaug skal varetage de fremtidige opgaver på feltet. Når du modtager et sådant brev bedes du informere os med det samme (de kan måske begynde med andre veje, end de bestyrelsen selv bor på).

-----------------------

Vil du læse lidt mere om det generelle i sagen, så kan artiklen Offentlig eller privat vej på www.vejsektoren.dk f.eks. anbefales. Den siger klart, at kommunen har vide rammer til at beslutte, om en vej skal være privat eller ej. Den indeholder også links til en del relevant lovgivning, herunder Vejloven og Forvaltningsloven. En søgning f.eks. med Google kan give en del andet, herunder eksempler fra andre kommuner. Biblioteket kan evt. hjælpe.

Vil du allerede nu give din mening til kende og/eller drøfte den med andre i foreningen, kan du benytte grundejerforeningens debatblog http://blog.egebjerglund-syd.dk/#home   Du kan få adgang til at skrive i den ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. men alle, der kender den, kan som det ses læse den.  Hvis denne mulighed bliver brugt, f.eks. i et omfang som med kommunens støjplan og Ring IV, vil vi nok henlede politikernes/kommunens opmærksomhed på det. Hvis du melder dig, vil du tillige få en e-mail hver gang, nogen har lagt et indlæg på bloggen.

En sådan debat synes i givet fald at have størst chance for at få betydning i den nuværende fase, hvor politikerne formentlig ikke vil kunne sidde markante meningstilkendegivelser fra vælgere overhørig.

Fortsat god sommer
Bestyrelsen

 

 

Åbent møde den 29. september med politikerne om omklassificeringen af veje?

Det forlyder, at der påtænkes et åbent møde som opfølgning på nedennævnte "formandsmøde", hvor kommunen efter det oplyste vil være repræsenteret af forvaltningen. Det åbne mødet vil formentlig blive annonceret i Ballerup Bladet. 

 

 

Det hele sluttede da kommunen trak forslaget tilbage.

Hits: 1388