Grundejerforeningen EGEBJERGLUND-SYD
 

Vil du have teksten læst op? En "oplæser" kan hentes her.

Startside
Bestyrelsen
Naboskab
Sneordningen
Generalforsamlingen
Vedtægter
Beboerannoncer
Historie
Billeder
Links
EjendomsmæglerFAQs

 
Maling på vejene - ifm den kommende nye vejbelysning.

Der er netop blevet malet på vores veje her i området med rød maling. Det er for at synliggøre, hvor de nye lysmaster skal placeres. Alle de gamle træpæle skal fjernes og erstattes af nye i 'stål'. Som det måske kan ses af malingens placering , så bliver der en lang række nye placeringer af masterne. Årsagen til de nye placeringer er, at man fokuserer på, at der skal være ca 30 m fra mast til mast og dermed lyskilden.Det vil give en mere ensartet belysning. Det gjorde man ikke 'i gamle dage'.

Få evt mere oplysning om den nye vejbelysning på kommunens hjemmeside:

https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/vejbelysning

Se nyt på bloggen!!
Vi har i nogen tid benyttet bloggen til at informere om aktuelle forhold såsom status for snerydningen, aktuelle indbrud, m.m.


Gode råd om forhindring af indbrud; se under Links til venstre.

Se også www.nabohjælp.dk som bestyrelsen varmt anbefaler, at man tilmelder sig. Så får man bl.a. tilsendt mærkater til f.eks. yderdørene! 


Indholdet af
Egebjergklubbens folder til nye beboere i området kan ses her.

Skriv til:
 post@egebjerglund-syd.dk   

Klik her for at se
Vejrudsigten for Ballerup
 CVR-nr. 29752001
Ballerup

Advarsler m.m.           Politiet: klik her
Se bloggen for nyt!!
 Du kan sende en email, så bliver du sat på listen over de, der får en email, når der er nyt.
Du kan også bruge en rss-læser eller denne på mobilen
    
Da vi er gået over til at bruge bloggen med deraf følgende forskellige muligheder for at man kan holde sig informeret, har vi nu ladet advarslerne udgå her.

Diverse


- Opfordring til deltagelse i SSP-Lokalgruppe, læs mere her.
- Hjertestarter findes i Egebjerghallen; læs mere her
- Færdsel på golfbanen.  læs mere her
- 40 km/t hastighedsbegrænsning i hele Egebjerg? læs mere her 
- Fejlmeld gadebelysningen? Klik her.
- Værd at vide om at bygge i Ballerup kommune læs mere her
- Klage over en håndværker? læs mere her